Roma colònia de sa Sardigna

EDITZIONE IN SARDU (EDIZIONE IN SARDO).

Su lìberu “Roma colònia de sa Sardigna” est iscritu pro ammentare a Francesco (Kaiku) Fais, amantiosu de s’Istòria e de sa Cultura sarda. S’òpera de Bartolomeo Bèrtulu Porcheddu, crisolu in ube si fundent istòria, linguìstica e archeologia, l’at tradughida in inglesu Maria Antonietta Meloni e in sardu Bèrtulu Porcheddu matessi.

Su progetu, ammanizadu de su totu in Sardigna, est istadu ideadu cun s’intentu de dare a connòschere sa tziviltade sarda in su mundu. Su testu est istruturadu in 12 capìtulos e est cumpostu de 478 pàginas. Sos inditos bibliogràficos sunt mustrados a pedes de pàgina cun 1250 notas, chi tzitant funtes de autores antigos e publicatziones modernas.

Prus de chentu immàgines intregadas faghent de guarnitza a su volùmene, in ube s’autore ponet in mustra su domìniu tentu dae su pòpulu sardu in su Mesuterranzu antigu dae su Neolìticu a sa finitia de su Brunzu. Comente indunu mosàicu, tassellu fatu a tassellu, issu torrat a cumpònnere s’istrinta relata intre Roma e Sardigna.

Ispeditzione in donu (solu in Italia)